Yazar: admin

Yükleme Masrafları

Taşıtan ve taşıyan yükleme işlem ve masraflarını dış ticarette teslim şekillerine göre iştirak ederler ve bunları paylaşırlar. Buna göre sözleşme şartları veya liman kuralları yahut mahalli kurallarla aksi tayin edilmemişse yükü, masrafları kendisine ait olmak …

Yükleme Organizasyonu

Yükleme Organizasyonu Nasıl Yapılır? Deniz yolu ile taşınacak yükün öncelikle yükleme işleminin nerede, ne zaman yapılacağı ve nasıl yükleneceği organize edilir ve planlanır. Yükleme Yeri Yükleme yeri, geminin yükü almak üzere, yükleme limanı dâhilinde yanaşacağı …

Yükleme Zamanı

Yükleme zamanı nedir? Yüklemenin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi hem gönderici hem de taşıyıcı için avantajlı bir durumdur. Çünkü donatan ya da gemi işletmecisi, işletme masraflarının çok yüksek olması karşısında en kısa zamanda yüklemeyi …

Yurt Dışı Acente Aracılığıyla Sipariş Alma

Yurt Dışı Acente Aracılığıyla Sipariş Nasıl Alınır? Taşıma işleri organizatörleri (freight forwarder), hizmet vereceği müşterilerini kendi imkânları ile bulabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren, yurt dışı temsilciler (acente) aracılığıyla da tespit edebilmektedir.İthalat taşımacılığı yaptırmak isteyen …

RID Müfradat Programı

Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığı güvenlik danışmanı eğitim programı 1.GÜN 1.DERS : 09 00 – 09 50 RID’in  tarihi gelişimi  ve  ve bu kapsamda yürürlüğe giren ulusal mevzuatın tanıtımı 2.DERS : 10 00 – 10 …

Özet Beyan Verilmesi

Özet Beyan Nasıl Verilir? Özet beyan, daha önce de bahsedildiği gibi taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve taşıyıcı veya temsilcisi tarafından yapılan beyandır.Özet beyan, eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen …

Orijinal Konişmento (OBL)

Orijinal konişmento bir yükleme konişmentosudur. Eşyanın gemiye yüklenmesini müteakip taşıyıcı veya acentesi tarafından düzenlenen ve eşyanın gemiye yüklendiği kaydını taşıyan taşıma belgesine denir.Bu nedenle “teslim alma belgesi” de denebilir. Bu belge ile yük üzerinde taşıma …

Müşteri Ziyareti ile Alınan Siparişler

Taşıyıcı firmalar taşıma hizmeti sunacağı müşterileri bizzat ziyaret ederek bunlara ilişkin siparişleri yazılı olarak alabilirler. Müşteri ziyaretlerinde temel amaç potansiyel müşterilerle uygun çalışma ortamının yaratılmasıdır. Müşteri ziyareti Müşteriye yapılacak ziyaretler düzenli bir çizelgeyle takip edilmeli …

Müşteri Siparişi

Taşımacılıkta önemli süreçlerden biri de taşıma hizmetinin sunulacağı müşterilerin tespit edilmesidir. Bu amaçla lojistik firmaların müşteri istek ve ihtayaçlarını tespit ederek bunların, en iyi şekilde karşılanmasına yönelik hizmeti güvenilir bir biçimde sunabilmesi için pazar verilerine …

Limana Boşaltma Masrafları ve Diğer Hizmetler

Limana Boşaltma Masrafları Limanlarda gemiye verilen hizmetlerin tarafı, taşıyandır. Dolayısı ile gemiyle ilgili hizmetlerin karşılığı taşıyan (veya onun adına gemi kaptanı) ya da gemi acentesinden alınır. Taşıyan ve taşıtan uygulamada ya f.i.o şartı (free in and …