Konteynerler

Konteyner kelimesi İngilizce “container” (muhafaza etme) kelimesinden türemiştir. Fiziki görünüşü itibari ile büyükçe ve sağlam bir sandıktır. Konteynerler dış etmenlere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle taşıma sürecinin güvenle tamamlanmasını sağlar.
Konteynerler
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) konteynerlerin şu unsurları taşıdığını belirtmektedir. Bunlar:
 •  Çeşitli bir çok malın tek bir yükleme ve taşıma ünitesi hâline getirmesine yardım etmesi
 •  Taşıma ünitesi olarak yükleme ve indirme işlemlerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesine olanak  sağlama
 •  Taşıma aracına bağlı olmaksızın bir araçtan diğerine teknik bir takım araçlarla aktarılabilmesi
 •  Taşımanın seri olması için uluslararası standart ölçüler bulunması
 •   Dayanıklı ve uzun ömürlü olması
Konteynerler tekrar tekrar kullanabilmek için devamlılık özelliğine sahip ve bu sağlamlıkta olan, yüklerin açılıp kapanmadan bir veya birkaç vasıtada taşınmasını kolaylaştıracak tarzda yapılmış, bir vasıtadann diğerine indirme ya da bindirmede kolaylık sağlayan, kolay doldurulup boşaltılacak şekilde yapılmış taşıma kaplarıdır. Konteynerler çok çeşitli yüklerin taşınmasında kullanılabilir. Bazen kuru yüklerin taşınmasında, bazen dökme yüklerin taşınmasında bazen de özellikli yüklerin taşınmasında kullanılmak üzere farklı şekilde dizayn edilmişlerdir.

Konteynerler yerine getirmiş oldukları fonksiyonlara göre şöyle sınıflandırılabilir:

 • Kuru yük konteynerleri ( Dry container )

Kuru yüklerin taşınmasında kullanılan konteynerlerdir. Genel olarak bu türdeki konteynerlerin bir kapısı olup diğer taraflara kapalıdır. Fakat bu tip konteynerlerin bazılarının hem üstü, hem de yanları açıktır.

 • Dökme yük konteynerleri ( Bulk container )

Bu tip konteynerlerle dökme yük diye tabir edilen buğday, arpa, yağlı tohumlar, kum gibi yükler ile dökme yük niteliğindeki taneli ürünlerin taşınması sağlanır. Sıvı şeklindeki dökme yükler içinse bu tip konteynerler tank şeklindedir.

 

Dökme yük konteynerleri (Bulk container)

 • İzole ( İnsulated ) konteynerler
Soğutulmuş veya dondurulmuş nitelikte olan yüklerin taşınması için kullanılan konteyner türüdür. Teknik yönlerden yalıtımlı olan bu konteynerler, içine konan yüklerin bozulmasını veya benzer şekilde etkilenmesini önleyerek mümkün olduğunca uzun süre korunmasını sağlar.
İzole (İnsulated) konteyner
 • Özel amaçlı konteynerler
Belli ve farklı özellikleri olan yüklerin taşınması için kullanılan özel yapım konteynerlerdir. Örneğin; sıvıların taşınması, hayvan taşınması için kullanılan konteynerler.
Sıvı konteynerleri
Dış ticarete konu olan yüklerin taşımaya hazırlanması için en önemli konu yükün en uygun koşullarda konteynerlere yerleştirilmesini ve istiflenmesini sağlamaktır. Eşya, sabit ve emniyetli bir şekilde yerleştirilmelidir. Çünkü yük, taşıma aracı ya da konteynerin içinde hareket sırasında yıkılabilir, dağılabilir ve zarar görebilir.
Konteynerlerin yüklenmesinde şu kurallara dikkat edilir:
 • Yükün ağırlığı tabana eşit olarak dağıtılmalıdır. Konteynerin ağırlık merkezi mümkün olduğu kadar aşağıda ve merkeze yakın olmalıdır. Özellikle karışık yükler söz konusu olduğunda bu durum mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Boşaltmanın hızlı ve kolay yapılabilmesi için mümkünse aynı tür eşyaların bir arada olmasına dikkat edilmelidir.
 • Ağır eşya hafif yüklerin üzerine konmamalıdır. Sıvı ürünler kuru ürünlerin üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.
 • Eşyanın güvenliği için yükü; zemine, yan duvarlara, arka duvara yaslamak gerekir.Yükün bağlanması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve desteklenmesi için güçlü malzemeler kullanılmalıdır.
 • Duvarlar ve eşya arasında kullanılmayan boşluklar uygun biçimde doldurulmalıdır. Kum(destek) torbaları ve özel hazırlanmış parçalar bu boşlukları doldurmak için kullanılır.Kum torbaları, hem yükü yerinde muhafaza eder hem de şok önleyici tampon görevi görür.
 • Ambalajlar, kaymaması için konteynerin tavanına kadar üst üste yerleştirilmelidir. Bu yöntem, yüklerin kendi kendilerini destekleyebildiği durumlarda uygulanmalıdır. Diğer durumlarda destek torbaları kullanılarak yükün güvenliği sağlanmalıdır.
 • Tehlikeli madde taşıyan konteynerler uygun ve açık bir biçimde işaretlenmelidir. Bu konteynerler ulusal mevzuata uygun olmalıdır. Konteynerlerin kapıları açıldığında tehlikeli maddeleri taşıyan eşya emniyetli olmalı ve dökülmemelidir.
 • Eşyanın ağırlık merkezi konteynerin ağırlık merkezinde değilse taşıyıcı bilgilendirilmeli ve uyarılmalıdır.
 • Konteyner kapasitesi ne kadarsa o kadar yük konulmalı, kesinlikle bu sınır aşılmamalıdır.Alıcı ülkede eşya sınırı daha düşük olabilmesi düşünülerek asla fazla yükleme yapılmamalıdır.
 • Kapılar ve eşya örtülerinin iyice kapatılması gerekir. Kapının arkasındaki yükler emniyetli olmalıdır. Eşyayı boşaltan kişi herhangi bir tehlike olmaksızın kapıları açabilmelidir.
 • Konteyner ve araçların kapıları, güvenilirliğin sağlanabilmesi için dikkatle kilitlenerek mühürlenmeli ve numaralandırılmalıdır. Bu numaralar bir belgeye kayıt edilmelidir.

Limana Boşaltma Masrafları

16