Eşyanın Çekilmesi İşlemleri

Eşyanın gümrük bölgesinden çekilmesi işlemleri taşıyıcı (taşıma işleri organizatörü) tarafından ve onun belirleyeceği gümrük müşavirine yetki verilerek yapılabileceği gibi ayrıca müşterinin kendi gümrük müşaviri tarafından da gerçekleştirilebilir.Gümrükleme işlemlerinin de taşıyıcı tarafından yapılması durumunda, işlemler tamamlanır ve eşyalar gümrüklü liman sahasından çekilerek alıcıya teslimatı yapılır. Eğer gümrükleme işlemleri taşıyıcı tarafından yapılmayacak ise daha öncede belirttiğimiz gibi gümrük işlemlerinin başkaları tarafından yapılması için verilecek ara konişmento hazırlanır.

Eşyanın Teslimi

Teslim, taşıyanın taşımak üzere aldığı malı ya da eşyayı yolculuğun sonunda gönderilenin rızasıyla alıcıya ulaştırmasıdır. Teslim iki tarafın iradesine dayanan bir işlem olup taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan yükümlülüğü ancak eşyanın alıcıya tesliminin uygun şartlarda yapılması suretiyle sona erer.

Eşyanın teslim edilmesi

Eşyanın teslimi yapılan navlun sözleşmesinin türüne göre değişik zamanlarda yapılabilir. Bunlar şu şekilde açıklanır:

  • Boşaltmadan önce gemide: Özellikle çarter sözleşmesinde, anlaşmaya göre yükün boşaltılması gönderilene ait ise
  • Boşaltmayı takiben: Davet üzerine, gönderilen veya temsilcisi derhal gelmiştir; boşaltmayı takiben malı hemen teslim alır.
  • Boşaltmadan bir süre sonra: Kırkambar taşımalarında çok defa olduğu gibi gönderilen derhal gelmemiştir, yük konişmento hükümleri veya mevzuat icabı tek taraflı olarak rıhtıma boşaltılır, bundan sonra rıhtım idaresi yükü gönderilene teslim eder.
Boşaltma ile rıhtım idaresince yükün gönderilene teslimi arasında, konişmento şartlarında aksine hüküm yoksa taşıyanın sorumluluğu ve yük üzerindeki rehin hakkı devam etmektedir. İhbar süreside, yükün rıhtım idaresince gönderilene teslimi ile başlar.(TTK:. Md.1061–1066–1077)
16