Gemi Limana Gelmeden Önce Yapılan İşlemler

Gemi acenteleri de gemi limana gelmeden önce taşıtana (gönderene-ihracatçıya), gemi kaptanına, alıcıya (ithalatçıya) çeşitli konular hakkında bilgi ve hizmet sunar. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
 • Proforma liman masraflarını hesaplayarak armatöre gönderir.
 • Limanın durumu (tıkanıklık, rıhtımların fiziki durumu vb.) hakkında bilgi verir.
 • Çalışma zamanları, tatil vb. hususlarda donatanı aydınlatır.
 • Limanın durumu ve çalışma zamanları konusundaki bilgilerin değerlendirilmesi için ayrıntılı olarak gönderilmesini sağlar.
 • Acente atamasını tamamlatır (Atama teleks veya faksla olabilir. Uygulamada telefonla yapıldığı da görülmektedir.).
 • Haberleşme ve bilgilendirme çalışmaları yapar (Tercihan teleksle yapılması yerinde olur.).
 • Hemen her gün bilgilendirme çalışmasını yapmak donatanı olumlu yönde etkiler.
 • Geminin isteklerinin sağlanması (harita, kumanya, su, kılavuz, yakıt vb.)
 • Kiracıya ya da yükleyiciye gemi pozisyonu hakkında bilgi verir.
 • Yükleme – boşaltmayı organize ve koordine etmek için gerekli tedbirleri almak (Organize etme – eş güdüm oluşturma yükleyici, alıcı ve taşıyan arasında sağlanır.)
 • Kaptana yanaşma ve demirleme şartları hakkında bilgi verme
Gümrük, liman, sağlık gibi idari otoritelere geminin gelişini bildirme (Polis, sahil güvenlik, römorkör kumpanyası, kılavuzluk vb. yerlere müracaat ederek geminin geciktirilmeksizin yanaştırılmasını ve yükle ilgili işlemlere başlanmasını temin eder.
İlgili Yazılar;
17