IMDG Eğitimi

İMDG Eğitimi Müfredatı>>>

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından  çıkarılan  ve 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”’ in 13.madde 2.fıkrasına göre; ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için 10 (on) ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

IMDG eğitimi için istenen evraklar;

2 adet resim,

Kimlik fotokopisi

1 Adet diploma

KONU İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR

17