deniz navlunu

Deniz Navlunu

Deniz Navlunu

Deniz Navlunu Nedir?

Navlun ödemeleri değişik şekillerde olur. Taşıtan, bazen, yükünü taşıyana teslim ettiği (yani konşimentoyu aldığı) anda navlununu da öder.Bu, peşin navlun (advance freight) olarak bilinir. Ancak, peşin navlun durumunda yük alıcısına teslim edilmese bile taşıtanın navlunu geri alma hakkı yoktur. Taşıtan, yük alıcısına teslim edildikten sonra navlun ödemesinde de bulunabilir. Böylesi navlun türü havale navlun diye adlandırılır. Havale navlunla (freight collect) taşımalarda taşıyanın navlun kuruşuna kadar ödenmedikçe yükü teslim etmeme hakkı vardır.

Genel olarak navlun türleri üç başlık altında toplanabilir.

Bunlar:

Götürü Navlun

Geminin yük konulan tüm alanlarının veya bir kısmının kiralanmasına karşı ödenen sabit bir kira ücretidir. Bundan dolayı götürü navlun yükün birim miktarı üzerinden hesaplanmaz, yük geminin kiralanan kısmını ister doldursun, ister doldurmasın taşıtan navlunu taşıma şirketine ödemek durumundadır.

Advalorem Navlun

Yükün satış değerinin belli bir yüzdesi üzerinden alınan navluna denir. Bu navlun türü genellikle birim değeri yüksek olan yüklerin taşınmasında uygulanır.

Ölü Navlun

Taşıtanın yüklemeyi taahhüt ettiği yükü eksik yüklemesinden doğan navlun kaybına denir. Yüklenmesi istenen ve taahhüt edilen yük miktarının altında kalan eksik miktarın sebep olduğu navlun zararını taşıtan, taşıma şirketine tazminat olarak öder.

17