Sefere Çıkma

Geminin Sefere Çıkması Gemi her şeyden önce sözleşmede belirlenen zamanda sefere çıkmak zorundadır. Çarter sözleşmelerinde çoğu kez geminin yüklemesi bittikten sonra mümkün olan en kısa zamanda varma limanına doğru hareket edeceği şart koşulur. Kırkambar sözleşmesine …

Src Belgesi İçin Gerekli Evraklar

SRC belgesi, kargo ve yolcu taşımasına hazır olan tüm ticari araç sürücülerinin alması gereken bir belgedir. Başka bir deyişle, karayolu taşımacılığına dahil olacak tüm sürücülerinin, mesleki yeterlilik olarak da bilinen bir SRC sertifikası olması gerekir. …

Src 5 Belgesi Eğitimi

Src 5 Belgesi eğitimi, yaşayan tüm canlı varlıklar ve doğa için olumsuz etkiler yaratabilecek patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, zehirli ve benzer özelliklere sahip, tehlikeli madde sınıfına giren yük taşımacılığını yapan şoförlerin sahip olması gereken mesleki yeterlilik …

Üst Düzey Yöneticilik Belgesi

Üst düzey yöneticilik belgesi olan ÜDY, yük ve yolcu taşımacılığı alanında faaliyet göstermekte olan firmalar tarafından alınmaktadır. Ulaştırma bakanlığı tarafından denetlenmekte olan ÜDY belgesi alma şartları, derslere katılım ve sınavdan geçilmesi şartıyla alınabilmektedir. ÜDY Alma …

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yarım eğitimi alındığı zaman dilimi içerisinde kişilerin hangi kurum ile çalıştığının çok önemli bir yere sahip olunduğunun da farkında olmalısınız. Temel ilk yardım eğitimi resmi onaylı olan kuruluşlardan almanız gerekmektedir. Bu kuruluşların dışında …

Sefer Rotası (Yolu)

Kaptan ve taşıyan, yolculukta sözleşme ile tayin edilmiş olan yolu (rotayı) izlemek durumundadır. Söz konusu sözleşmede böyle bir hususta hüküm yoksa varma limanına ulaşabilmek için en elverişli yolu izlemekle yükümlüdür.           …

Sipariş Alma

Sipariş alma işlemleri Taşıma işleri organizatörlerinin deniz yolu ile ithalat hizmetleri, pazarlama faaliyetleri sonucu bulunan müşterilerin siparişlerinin alınması ile başlamaktadır. Söz konusu müşteriler, yurt içindeki ihracatçı ya da ithalatçı olabileceği gibi yabancı ülkelerde faaliyet gösteren …

TANIMLAR

Tehlikeli Mal Taşımacılığında Bazı Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı: Taşıma sözleşmesine göre tehlikeli yükü teslim alacak olan gerçek ve tüzel kişileri, b) Ambalaj: IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan, tehlikeli yükün …

Taşıma Ekipmanları

Deniz yolu taşımacılığında kullanılan taşıma (üniteleri) ekipmanları genel olarak üç gruba ayrılabilir. Bunlar; taşıma sandıkları, paletler ve konteynerlerdir. Taşıma Sandıkları Sandıklar standart ölçülerde ve ağırlıkta olmamaları sebebiyle daha çok parça yük gemilerinde parsiyel yüklerin taşınması …

Taşıma Organizasyonu

Taşıma Organizasyonu Nedir? Taşımalarda kullanılacak taşıma aracı için malın yüklenme tarihine göre müşteri ve gemi işletme acentesiyle görüşülerek en uygun taşıma organizasyonu yapılır. Yükün teslim alınacağı tarih, gemilerin sevk tarihine ve yükün hangi konteynerlerle (FCL …