Sefere Çıkma

Geminin Sefere Çıkması Gemi her şeyden önce sözleşmede belirlenen zamanda sefere çıkmak zorundadır. Çarter sözleşmelerinde çoğu kez geminin yüklemesi bittikten sonra mümkün olan en kısa zamanda varma limanına doğru hareket edeceği şart koşulur.Kırkambar sözleşmesine konu …

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yarım eğitimi alındığı zaman dilimi içerisinde kişilerin hangi kurum ile çalıştığının çok önemli bir yere sahip olunduğunun da farkında olmalısınız. Temel ilk yardım eğitimi resmi onaylı olan kuruluşlardan almanız gerekmektedir. Bu kuruluşların dışında …

Sipariş Alma

Sipariş alma işlemleri Taşıma işleri organizatörlerinin deniz yolu ile ithalat hizmetleri, pazarlama faaliyetleri sonucu bulunan müşterilerin siparişlerinin alınması ile başlamaktadır. Söz konusu müşteriler, yurt içindeki ihracatçı ya da ithalatçı olabileceği gibi yabancı ülkelerde faaliyet gösteren …

TANIMLAR

Tehlikeli Mal Taşımacılığında Bazı Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı: Taşıma sözleşmesine göre tehlikeli yükü teslim alacak olan gerçek ve tüzel kişileri, b) Ambalaj: IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan, tehlikeli yükün …

Taşıma Ekipmanları

Deniz yolu taşımacılığında kullanılan taşıma (üniteleri) ekipmanları genel olarak üç gruba ayrılabilir. Bunlar; taşıma sandıkları, paletler ve konteynerlerdir. Taşıma Sandıkları Sandıklar standart ölçülerde ve ağırlıkta olmamaları sebebiyle daha çok parça yük gemilerinde parsiyel yüklerin taşınması …

Taşıma Organizasyonu

Taşıma Organizasyonu Nedir? Taşımalarda kullanılacak taşıma aracı için malın yüklenme tarihine göre müşteri ve gemi işletme acentesiyle görüşülerek en uygun taşıma organizasyonu yapılır. Yükün teslim alınacağı tarih, gemilerin sevk tarihine ve yükün hangi konteynerlerle (FCL …

Taşıma Sorumluluğu

Uluslararası deniz yolu ile taşıma sorumluluğu Uluslararası deniz yolu ile bir limandan diğerine eşya taşımayı taahhüt eden taşıyıcı Hamburg Kurallarına uygun hareket etmek durumundadır. Taşıyan bu sözleşme ile sadece taşımayı değil, aynı zamanda taşımak için …

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI

YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin …

Terminal ve Liman Hizmetleri

Yükün veya eşyanın deniz yolu ile taşınmasında en önemli kanallardan biri de terminaller ve limanlardır.Limanlar, gemilerin yolcu ve yük indirip – bindirme, yükleme, boşaltma, bağlama ve eklemelerine elverişli, yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal …

Yükleme ile İlgili Kontroller ve Bildirimler

Konteyner Kontrolü Konteynerlere yükler yüklenmeden önce konteynerler dikkatlice kontrolden geçirilmelidir. Öncelikle konteynerlerin tipi, kapasitesi ve numarası (prefix) kontrol edilir. Prefix denilen numara, sayıdan önce gelen dört harfli bir koddur, taşıma firmasını ve izin belgesinin özelliğini …