Limana Boşaltma Masrafları ve Diğer Hizmetler

Limana Boşaltma Masrafları

Limana Boşaltma Masrafları

Limana Boşaltma Masrafları

Limanlarda gemiye verilen hizmetlerin tarafı, taşıyandır. Dolayısı ile gemiyle ilgili hizmetlerin karşılığı taşıyan (veya onun adına gemi kaptanı) ya da gemi acentesinden alınır. Taşıyan ve taşıtan uygulamada ya f.i.o şartı (free in and out) ya da liner şartı ile gemiyi bağlarlar. Bu şartlar, yükleme ve/veya boşaltmada yükle ilgili liman masraflarının hangi tarata ait olacağını belirler. FIO şartı, “yükleme ve boşaltma masrafları hariç” demektir. Bu şartta taşıyan yükleme ve boşaltma limanında yükle ilgili masraflara karışmaz; yalnızca gemiyle ilgili liman masraflarım öder. Yükle ilgili masrafları satış şartlarına göre taşıtan veya yükün alıcısı öder.Örneğin, FOB (Stowed) satışta satıcının yükleme limanındaki, CİF (veya C+F) satışta da alıcının boşaltma limanındaki yük masraflarım ödemeleri gibi. Layner şartı (berth terms), yükle ilgili liman masrafların navlunun içine katılmış olduğu taşıtma şeklidir. Taşıtan veya alıcı, yükleme ya da boşaltma limanlarından birinde veya hepsinde yükle ilgili masraflara katılmaz. Bu tür masraflar navlunun bir parçası olup taşıyan tarafından ödenir. Dolayısıyla navlun verildiğinde liman masrafları da navlunun içine katılmış demektir

Diğer Masraflar

Bir ithalat gönderisi için yapılacak faturalama da yukarıda bahsedilen giderlerin yanında şu unsurları göz önüne alınmaktadır.

Bunlar:

  •  Diğer özel masraflar (tartma, işaretleme, etiketleme, tamir veya kontrol etme, beklemeler – demuraj, vb.)
  •  Konteyner için yapılan ödemeler
  •  Gümrük işlemlerine ait masraflar
  •  Limandan yapılan taşıma ücretleri
  •  Konşimento ve diğer belgeleri hazırlama ücretleri
  •  Taşıma sigortası primi
  •  Yurt dışı acentelere ödenen tutarlar

Twitter hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz.

16