RID Müfradat Programı

Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığı güvenlik danışmanı eğitim programı

rid-egitim-mufredati

Rid eğitim müfredatı

1.GÜN
1.DERS : 09 00 – 09 50
RID’in  tarihi gelişimi  ve  ve bu kapsamda yürürlüğe giren ulusal mevzuatın tanıtımı
2.DERS : 10 00 – 10 50
RID’in  genel tanıtımı, bölümleri ADR ile arasındaki genel fark ve benzerlikler
3.DERS : 11 00 – 11 50
RID  Bölüm 1 : Genel Hükümler
 Taşıma işleminin niteliği ile ilgili istisnalar
 Vagon veya büyük konteyner başına izin verilebilir azami miktarlar
 Deniz veya hava taşımacılığı faaliyetlerini içeren taşıma zinciri kapsamında taşıma
 Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi
 Esas tarafların yükümlülükleri
 Diğer tarafların yükümlülükleri
Sınıf 7’ye ilişkin genel hükümler
 Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi
 Yetkili kurumun taşıma ile ilgili olarak getirdiği kısıtlamalar
 Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler
ARA   :     12 00 – 13 30
4.DERS : 13 30 – 15 20
RID Bölüm 2 : Sınıflandırma Hükümleri
 Sınıflar, Kayıt Tipleri, Sınıflandırma  İlkeleri, Sınıflara Özgü Hükümler
 Sınıf 1 – Patlayıcılar
 Sınıf 2 – Gazlar
 Sınıf 3 – Yanıcı Sıvılar
 Sınıf 4 – Yanıcı Katılar, Kendinden Yanmaya Yatkın Maddeler, Su ile Temas Ettiğinde Yanabilir Gazlar
Çıkaran  Maddeler
 Sınıf 5 –  Yükseltgen Maddeler ve Organik Peroksitler
 Sınıf 6 –  Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler
 Sınıf 7 –  Radyoaktif Malzemeler
 Sınıf 8 –  Aşındırıcı Maddeler
 Sınıf 9 –  Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler ve Çevreye Zararlı Maddeler
 Çevre için tehlikeli mallar (sulu çevre)
5.DERS : 15 30 – 16 20
RID Bölüm 3 :
 Uygun sevkiyat adı
 Genel veya “başka biçimde belirtilmedikçe” (B.B.B.) isimler
 Çözeltiler veya karışımlar
 Tehlikeli malların listesi ve açıklamalar
 Sınırlı Miktarda Paketlenen Tehlikeli Maddeler
 İstisnai Miktarda Paketlenen Tehlikeli Maddeler
2.GÜN
1.DERS : 09 00 – 09 50
RID Bölüm 4 :
 Ambalajların Kullanımı
 Özümleme Prosedürü
 Ambalajlama talimatları
 Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 4.1 ve Sınıf 5.2, Sınıf 6.2, Sınıf 7 için özel ambalajlama hükümleri
 Karışık Ambalajlama Hükümleri
 Portatif Tanklar ve MEGC’lerin  Kullanımı
 Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank-konteynerleri ve tank takas gövdelerinin kullanımı
 Vakumla Çalışan Atık Tanklarının Kullanımı
2.DERS : 10 00 – 10 50
RID Bölüm 5 :
 Dış paketlerin kullanımı
 Dökme yük taşımada kullanılan boş, temizlenmemiş ambalajlar (IBC’ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar, vagonlar ve konteynerler
 Sınıf 7 için genel hükümler
 İstisnai ambalajlara özel hükümler
3.DERS : 11 00 – 11 50
 İşaretleme ve etiketleme
 Levha takma
 Turuncu renkli plaka işareti
 Manevra Etiketleri
 Dokümantasyon
 Taşıma Belgeleri
 Bindirmeli taşımaya ilişkin özel hükümler
 Yazılı Talimatlar
ARA   :     12 00 – 13 30
4.DERS : 13 30 – 15 20
RID Bölüm 6 :
 Ambalajların Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 Basınçlı Kaplar, Aerosol Kutuları, Gaz Kartuşları ve Sıvılaştırılmış Gaz İçeren Yakıt Hücresi Kartuşlarının Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 Sınıf 6.2 / Kategori A Bulaşıcı Maddeler İçin Ambalajların Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 Sınıf 7 Maddeler İçin Ambalajların Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 IBC’lerin Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 Büyük  Ambalajların Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 Portatif Tankların ve MEGC’lerin Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 Dökme Konteynerlerin  Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
5.DERS : 15 30 – 16 20
RID Bölüm 7 : Taşıma Operasyonlarına İlişkin Hükümler
 Genel Hükümler
 Ambalaj içinde taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler
 Dökme yük taşımacılığına ilişkin hükümler
 Yükleme, boşaltma ve elleçlemeye ilişkin hükümler
 Karışık yükleme yasağı
 Koruyucu mesafeler
 Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler
 Elleçleme ve istifleme
 Boşaltmadan sonra temizlik
 Belirli sınıflar veya özel mallar için geçerli ek hükümler
 Tehlikeli malların el bagajı, kayıtlı bagaj veya başka araçlar içinde (trene yerleştirilen araba) taşınması
14