Sefere Çıkma

Sefere Çıkma

Geminin Sefere Çıkması

Gemi her şeyden önce sözleşmede belirlenen zamanda sefere çıkmak zorundadır. Çarter sözleşmelerinde çoğu kez geminin yüklemesi bittikten sonra mümkün olan en kısa zamanda varma limanına doğru hareket edeceği şart koşulur. Kırkambar sözleşmesine konu olan parça mal taşımaları, bugün büyük çoğunlukla düzenli posta seferi şeklinde çalışan gemilerle yapılmakta ve bunların yola çıkma zamanları da ilân edilmiş tarifeleriyle belirlenmektedir. Bu tip gemilerin sefere çıkma zamanları önceden belirlenmiştir. Buna göre yükün taşınması sağlanır

geminin-sefere-cikmasi

Geminin sefere çıkması

Navlun sözleşmesinde hüküm bulunmayan hâllerde geminin sözleşme gereğince ne zaman yola çıkacağı hususunda kanunda bir hüküm yoktur. “Gemi kalkmaya hazır olunca kaptan ilk elverişli fırsatta yola çıkmaya mecburdur.” diyen kanun (TTK 977 fk 1) kaptanın yükümlülüğünü düzenlemektedir.Bununla birlikte bu prensibin taşıyan hakkında da geçerli olduğu doktrinde baskın görüş tarafından kabul edilmektedir.

Şu hâlde TTK 1048 dışında, yani çarter sözleşmelerinde hareket zamanı buna göre belirlenmelidir. Kanundaki “gemi kalkmaya hazır olunca”dan amaç yüklemenin bitmiş veya liman makamları nezdinde bütün formalitelerin tamamlanmış olması demektir “İlk elverişli fırsatta” sözünden kastedilen ise yelkenli gemiler devrinden kalmadır. Çünkü yelkenli gemiler yola çıkabilmek için uygun rüzgârı beklemek zorunda kalmaktadır. Bugün artık hava şartları ancak olağanüstü hâllerde geminin hareketini geciktirmektedir.

Örneğin; denizde meydana gelen çok büyük fırtınalar durumunda sefer durdurulabilir.Kırkambar sözleşmesinde hareket zamanının belirlenmemiş olması, yani parça mal nakliyatının arızi sefer yapan gemilerle yürütülmesi hâlinde ise kanun (TTK 1048) uyarınca hareket zamanı taşıtanın talebi üzerine yükleme limanındaki mahkemece tayin olunacaktır.

25