TMGD IMDG Kod Müfredatı

1.GÜN
1.DERS : 09 00 – 09 50
IMDG Kod’un tarihi gelişimi  ve  ve bu kapsamda yürürlüğe giren ulusal mevzuatın tanıtımı
2.DERS : 10 00 – 10 50
IMDG Kod’un genel tanıtımı, bölümleri ADR ile arasındaki genel fark ve benzerlikler
3.DERS : 11 00 – 11 50
IMDG Kod Bölüm 1 : Genel Hükümler, Tanımlar ve Eğitim 
 •  Genel Hükümler
 •  Eğitim
 •   Sınıf 7 Genel Hükümleri
ARA   :     12 00 – 13 30
4.DERS : 13 30 – 15 20
IMDG Kod Bölüm 2 : Sınıflandırma Hükümleri
 •  Sınıflar, Bölümleler, Paketleme Grupları
 •  Un Numaraları ve Uygun Sevkiyat Adları
 •  Çoklu Tehlike İçeren Maddeler ve Müstahzarların Sınıflandırılması Atıkların Taşınması

5.DERS : 15 30 – 16 20

 •  Sınıf 1 – Patlayıcılar
 •  Sınıf 3 – Yanıcı Sıvılar
 •  Sınıf 4 – Yanıcı Katılar, Kendinden Yanmaya Yatkın Maddeler, Su ile Temas Ettiğinde Yanabilir Gazlar Çıkaran  Maddeler
 •  Sınıf 5 –  Yükseltgen Maddeler ve Organik Peroksitler
 •  Sınıf 6 –  Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler
 •  Sınıf 7 –  Radyoaktif Malzemeler
 •  Sınıf 8 –  Aşındırıcı Maddeler
 •  Sınıf 9 –  Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler ve Çevreye Zararlı Maddeler

2.GÜN

1.DERS : 09 00 – 09 50

IMDG Kod Bölüm 3 : Tehlikeli Maddeler Listesi, Özel Hükümler ve Muafiyetler
 •  Uygun Sevkiyat Adları
 •  B.B.B Olarak Adlandırma
 •  Karışımlar ve Eriyikler

2.DERS : 10 00 – 10 50

 •  Tehlikeli Maddeler Listesinin Yapısı
 •  Sınırlı Miktarda Paketlenen Tehlikeli Maddeler
 •  İstisnai Miktarda Paketlenen Tehlikeli Maddeler

3.DERS : 11 00 – 11 50

IMDG Kod Bölüm 4 : Paketleme ve Tank Hükümleri
 •  Ambalajların Kullanımı ve Ambalajlama talimatları
 •  Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 4.1 ve Sınıf 5.2, Sınıf 6.2, Sınıf 7 için özel ambalajlama hükümleri
 •  Portatif Tanklar ve MEGC’lerin  Kullanımı
 •  Dökme Konteynerlerin Kullanımı
ARA   :     12 00 – 13 30
4.DERS : 13 30 – 15 20
IMDG Kod Bölüm 5 : Gönderi Usülleri
 •  Ambalajların Markalanması ve Etiketlenmesi
 •  Yük Taşıma Birimlerinin Markalanması ve Etiketlenmesi
 •  Taşıma Belgeleri

5.DERS : 15 30 – 16 20

IMDG Kod Bölüm 6 :

 •  Ambalajların Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 •  Basınçlı Kaplar, Aerosol Kutuları, Gaz Kartuşları ve Sıvılaştırılmış Gaz İçeren Yakıt Hücresi
Kartuşlarının Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 •  Sınıf 6.2 / Kategori A Bulaşıcı Maddeler İçin Ambalajların Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 Sınıf 7 Maddeler İçin Ambalajların Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 IBC’lerin Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 •  Büyük  Ambalajların Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 •  Portatif Tankların ve MEGC’lerin Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
 •  Karayolu Tankerlerine İlişkin Hükümler
 •  Dökme Konteynerlerin  Üretim ve Test Edilmesine İlişkin Hükümler
IMDG Kod Bölüm 7 : Taşıma Operasyonlarına İlişkin Hükümler
 •  Genel İstifleme Hükümleri
 •  Genel Ayrıştırma Hükümleri
 •  Yük Taşıma Birimlerinin Doldurulması ve Kullanımına İlişkin Hükümler
 •  Konteyner Gemilerinde İstifleme ve Ayrıştırma
 •  Ayrıştırma Gereklilikleri
 •  Ro – Ro Gemilerinde İstifleme ve Ayrıştırma
 •  Genel Yük Gemilerinde İstifleme ve Ayrıştırma
 •  Barç Taşıma Gemilerine İlişkin Hükümler
 •  Kaza Durumlarına İlişkin Özel Gereklilikler ve Tehlikeli Maddelere İlişkin Yangın Önlemleri
 •  Muafiyetler, Onaylar ve Belgeler

IMDG Eğitimi: imdgkod.org/imdg-egitimi.html

20