Yurt Dışı Acente Aracılığıyla Sipariş Alma

Yurt Dışı Acente Aracılığıyla Sipariş Nasıl Alınır?

Taşıma işleri organizatörleri (freight forwarder), hizmet vereceği müşterilerini kendi imkânları ile bulabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren, yurt dışı temsilciler (acente) aracılığıyla da tespit edebilmektedir.İthalat taşımacılığı yaptırmak isteyen müşterilerden öncelikle ön talep bilgileri alınır. İthalatçıdan alınan bu talebe göre taşıma işi kabul edilirse yurt dışındaki acenteye yükleme talimatı gönderilir. Müşteriden gelen ithalat siparişleri için çıkış (gönderici) ülkesindeki ihracatçı firmadan gerekli yük ve sevkiyat ile ilgili detaylı bilgiler alınır. Siparişe ilişkin bu bilgiler yurt dışındaki acenteye iletilir. Göndericiye, taşıma ve diğer lojistik hizmetlerin bu acente tarafından verileceği ve yük, yükle ilgili evrakların bu yurt dışı acenteye verilmesi talimatı verilir.

Taşıma Sözleşmesi

İhracatçı ve ithalatçı aralarında yapmış oldukları ticari satım sözleşmesini takiben söz konusu malların nasıl ulaştırılması gerektiğini de belirler. İhracatçı tarafından satışa konu olan malların ithalatçıya ulaştırılması taraflarından birinin imkânları ile sağlanabileceği gibi bu konularda uzmanlaşmış ve geniş bir hizmet ağına sahip olan taşıma işleri organizatörleri (freight forwarder) tarafından da yapılabilir.Ticari satım sözleşmesinde taşıma ve lojistik faaliyetlerinin sorumluluğunu kabul eden taraf, ya kendisi bizzat taşıma işlerini yapar ya da konusunda uzman bir taşıma işleri organizatörü ile bağlantıya geçer.
Malların taşınması taşıma işleri organizatörü tarafından yapılacağı gibi başka taşıyıcı firmalarla da yapılabilir. Eğer taşıma, taşıma işleri organizatörü tarafından yapılacaksa taşıma sözleşmesi bu firma ile yapılır.

Taşıma sözleşmesi

Taşıma, taşıma işleri organizatörü tarafından taşıyıcı firmalara yaptırılacaksa o zaman, ihracatçı ya da ithalatçı ile taşıma işleri organizatörü arasında sorumlulukların yerine getirilebilmesi için hizmet sözleşmesi, taşıma işleri organizatörü ile taşıyıcı arasında taşıma sözleşmesi düzenlenir.

 Taşıma Sözleşmesinin Tanımı

Taraflardan birine (taşıyan) deniz yoluyla eşya (yük) taşımayı, diğer tarafa (taşıtan) da bunun karşılığında bir ücret ödemeyi taahhüt eden sözleşmelere denir. Taşıyan ile taşıtan arasında yapılan bir sözleşmedir.

Taşıma Sözleşmesi ile Görev ve Kapsamlar

İthalat taşıma sözleşmesi ile tarafların (ihracatçı – ithalatçı ile taşıyıcılar) görev ve kapsamları ortaya konularak üstlenecekleri sorumluluklar belirlenmiş olur.
Sözleşmeye Konu Eşyanın Özellikleri
Taşımaya söz konusu olacak eşyanın özelliklerinin sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır. Çünkü eşyaların tipi ve özellikleri hakkındaki bilgiler taşımada özen göstermeyi, hassasiyeti ve deneyimi gerektirir.Taşınmak üzere limanlarda bulunan yükler, gerek ham madde olarak gerekse ürün olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilikten dolayı her bir yükün hangi süre içinde ve nasıl taşınması gerektiği önem kazanmaktadır. Bu durum da taşıma sürecinde bilgi ve deneyim gerektirmektedir.
11