Taşıma Ekipmanları

Taşıma Ekipmanları

Deniz yolu taşımacılığında kullanılan taşıma (üniteleri) ekipmanları genel olarak üç gruba ayrılabilir.

Bunlar; taşıma sandıkları, paletler ve konteynerlerdir.
Taşıma Sandıkları
Sandıklar standart ölçülerde ve ağırlıkta olmamaları sebebiyle daha çok parça yük gemilerinde parsiyel yüklerin taşınması için kullanılan taşıma araçlarıdır. Bu özelliğinden dolayı kombine taşımacılıkta pek kullanılmaz. Genellikle eşyayı imal eden işletmeler tarafından yükün özelliğine göre hazırlanır. Eşyanın üreticisinden alıcısına kadar geçen süreçte güvenle taşınabilmesi sandığın sağlam olmasına ve dış etkenlere karşı olan direncine bağlıdır.

Taşıma Sandıkları

Taşıma sandıkları

Paletler

Paletler taşımayı kolaylaştırmak amacıyla yapılan, yüklerin bir bütün hâline (unite hâline) getirilerek tek bir birim hâlinde taşınmasını sağlayan taşıma araçlarıdır. Paletler yükleme ve indirme işlemlerinin daha seri hâlde yapılmasına forkliftler aracılığıyla imkân sağlar. Uluslararası Standarlar Örgütü (ISO) konteyner paletleri konusunda standart boyutlar kabul etmiştir. Yükün alıcı ile satıcı arasında kesintisiz ve en hızlı bir şekilde sevk edilmesi çabaları taşıma sisteminde bulunan her bir ünitenin birbirleriyle bütünleşmesinde paletlerin de standart hâlde olması zorunlu tutulmuştur. Avrupa Ambalaj Federasyonu, 80X120 ve 100X120 cm boyutlarındaki paletleri ön plana çıkarmış ve bu paletler çok kullanılır hâle gelmiştir.
28