Gemi Varış İşlemleri

Geminin varış limanına ulaşmasıyla birlikte, gemi işletme acentesi varış ihbarı ve meydana gelmiş bir hasar varsa bu durumu en kısa sürede müşteriye bildirmelidir. Gemi acentesine yapılacak ödeme sözleşme koşullarına göre yapılır.Eşyanın limandan çekilebilmesi ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için gelen eşya ile ilgili belgelerin gemi işletme acentesinden alınabilmesi için gemi işletme acentesine ya da kaptana şu belgeleri verilmelidir:
  • Deniz yolu işletme acentesine yapılan ödeme belgesi
  • Özet beyan
  • Orijinal konişmento ya da eşyaların teslim edilebilir yazısı
Bunun karşılığında ise gemi işletme acentesinden taşıma bedeli ödemesi karşılığında fatura, özet beyan ve eşya ile birlikte gelen müşteriye ait diğer evraklar teslim alınır. Gemi işletme acentesinden alınan bu belgelerdeki bilgiler, konişmentodaki bilgiler ve verilen siparişteki bilgiler karşılaştırılarak doğrulama yapılır.

Varış İhbarı

Varış ihbarı kaptan, taşıyan veya acentesi tarafından gönderilene, gönderilen birden fazla ise hepsine yapılır ve bir şekle tabi değildir. Gönderilen malum değilse konişmentonun emre yazılı olup bir ihbar adresini (notifiy adress) ihtiva etmemesi ve yasal hamilin de kendiliğinden ortaya çıkmaması hâlinde durum böyledir. İhbar mahallin adedine göre ilan suretiyle yapılır. Boşaltma süresi her bir gönderilen için ayrı olarak ihbarın ertesi günü işlemeye başlar.
Varış ihbarı
Gönderilene hazırlık ihbarında bulunabilmek için geminin boşaltma yerine yanaşmış olması şart olmayıp yüklemede olduğu gibi boşaltma limanına ulaşmış olması (arrived ship) ve boşaltma süresi başlangıcına kadar boşaltma yerine ulaşabilmek ve birinci vardiya başında derhal boşaltmaya başlayabilecek durumda olması gerekli ve yeterlidir. Boşaltma süresinin başında geminin boşaltmaya hazır olduğunun kabulü için boşaltma yerine yanaşmış (veya demirlemiş) olması, boşaltma teçhizatının boşaltmanın başlamasına engel olmayacak bir durumda bulunması, gerekli resmî formalitelerin tamamlanmış olması, birinci vardiya başında derhal boşaltmaya başlayabilecek durumda olması gerekir.
16