Eşyanın Boşaltılması ve Geçici Depolanması

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen eşya ya da mallar gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır.Malların taşıttan boşaltılması sırasında boşaltmaya yetkili gemi araçlarının sahipleri, kaptanı veya acentenin yetkili personeli ile geçici depolama yeri işletmelerinin yetkili memurları tarafından malların boşaltılmasını izleyen 24 saat içinde Boşaltma Listesi düzenlenerek gümrük memuru, taşıyıcı ya da personeli (kaptan) ve geçici depolama yeri işletme memuru tarafından imzalanır.

Bu listede,

  • malın cinsi,
  • markası,
  • brüt ağırlığı,
  • kapların sayısı,
  • numarası,
  • taşıtın ismi ve
  • sefer numarası gösterilir.

Üç nüsha olarak düzenlenen bu listenin bir nüshası gümrük idaresine, bir nüshası geçici depolama yerine teslim edene, diğer nüshası ise işletme memuruna verilir.

Eşyanını geçici olarak depolanması

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya ya da mallar gümrüğe sunulmalarından sonra gümrük işlemlerinin yapılıp tamamlanması ve kullanıma tabi tutuluncaya kadar ki süre içerisinde geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.Geçici depoların, malların her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak özellikte yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaşabildiği yerler olmasına dikkat edilmelidir.

14