Etiket: Tehlikeli Mal Taşımacılığında Tanımlar

TANIMLAR

Tehlikeli Mal Taşımacılığında Bazı Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı: Taşıma sözleşmesine göre tehlikeli yükü teslim alacak olan gerçek ve tüzel kişileri, b) Ambalaj: IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan, tehlikeli yükün …