Gemilerde Boşaltma Masrafları

Boşaltma ile ilgili ortaya çıkan faaliyetler ve masraflar da taraflar arasında yüklemede olduğu gibi paylaştırılmıştır. Deniz ticaret hukukunda her ne kadar boşaltma masraflarından bahsetmekte ise de dolaylı olarak tarafların boşaltmadaki faaliyet ve yükümlülüklerinin de sınırlarını çizmiştir. Buna göre; aksine sözleşme, boşaltma limanı nizamları veya yerel uygulama yoksa yükün gemiden vinçle çıkarılması veya küpeşteden dökülmesi faaliyeti ve bunun masrafları taşıyana, rıhtım veya mavnada vinçten teslim alınması faaliyetleri ve bunun masrafları da (mavna ve mavnada istif masrafları dahil) gönderilene aittir.

Gemi boşaltma işlemleri

Yükün, gönderilene teslim edilecek miktarın ayrılması için veya navlun miktarının tespiti için sayılması, ölçülmesi veya tartılması gerekiyorsa bunların masraflarını taşıyan öder.
Twitter hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz.
17