Eşya takibi ve gemi varış işlemleri

Eşya Takibi: Geminin sefere çıkmasından itibaren, eşya varış limanına varana kadar günlük takibi yapılır ve herhangi bir problemin ortaya çıkması hâlinde ya da gecikme durumunda müşteriye ve taşıyıcı acentelere haber verilir. Eşyanın sevkiyatı ile ilgili geminin adı,acentesi, sefere çıkış tarihi, rotası vb. bilgiler varış yerine iletilir.

Yüklerin takibi

Taşıyıcı, taşımanın başlamasını veya devam etmesini engelleyen bir durumun ortaya çıkması veya gönderilene teslimini engelleyen bir durumun ortaya çıkması hâlinde taşıma sözleşmesini yerine getirmediğini belirterek gönderene ve gönderilene bu durumu bildirmekle yükümlüdür.Eşyanın yüklenip yüklenmediği takip edilerek olası gecikme ve diğer problemlerde müşteriyi haberdar edebilmek için yurt dışındaki acentelerden düzenli yükleme raporları istenir.
Eğer konişmento, eşya varış yerine gelinceye kadar eşyayı teslim alacak tarafın eline ulaşmadıysa yurt dışındaki acenteden gemi işletme acentesine konişmentosuz teslim edilme yazısı göndermesi istenir ve ulusal yasalar çerçevesinde teslim edilmesi iletilir.
Konişmento olmadan eşyanın ya da malın tesliminde bazı unsurlara dikkat edilmelidir.
  • Orijinal konşimentoların fakslanmış kopyaları veya fotokopileri kabul edilmemelidir çünkü alcının elinde orijinal konşimento olduğuna dair kanıt teşkil etmemektedir.
  • Yükleme limanı acentesi, orijinal konişmento olmaksızın alıcıya malın teslim edilmesi ile ilgili talimatları armatöre teyit ettirmelidir.
  • Orijinal konişmento olmaksızın kargonun teslim edilmesi ile ilgili iyi müşterilerden gelebilecek olan zorlamalara yenik düşülmemelidir. Orijinal konişmento olmaksızın en saygın müşterilere mal teslim edilmesi bile taşıyan ve acentesinin yükleyici ile alıcı arasındaki çekişmelere karışmasına sebep olabilir.
Eğer alıcı, bedelini ödememiş olduğu malların kendisine teslim edilmesini sağlayabilirse ve malların hasarlı olduğu ortaya çıkarsa mal bedelini büyük olasılıkla ödemeyecektir (ve hatta malların bedelini yükleyici ile arasındaki bir başka çekişmeden doğan zararını karşılamak amacı ile kullanacaktır) böylece taşıyan ile acentesi ödemesi yapılmamış olan yükleyici ile ilgilenmek durumunda kalacaktır.Buna ilaveten bilerek alınan bu ticari risk ne taşıyanın ne de müşterinin sigorta kapsamında olmayacaktır. Armatörünüz orijinal konişmento olmaksızın kargonun teslim edilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlara karşı “sigorta” değildir ve sigortanın zarara uğrayabileceği unutulmamalıdır.
13