Haksız Sapmanın Hukuki Sonuçları

Kaptan yukarıda açıklanan olağanüstü sebepler mevcut olmadan sözleşme ile belli veya en elverişli yoldan saparsa bundan doğan zararlardan aşağıdaki şekillerde sorumludur.
  • Rotanın haklı gerekçe olmadan değiştirilmesinden dolayı kaptan, donatan ve diğer yolculukla ilgili şahıslara (TTK973) ve özellikle yükle ilgili taraflara karşı sorumludur (TTK 972).
  • Rotanın değiştirilmesinden donatan da ilgili kanun (TTK.947) gereğince sorumludur ancak bu sorumluluğun derecesi yükle ilgili şahıslara karşı, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğu derecesindedir.
  • Taşıyan yük zararları için yükle ilgili şahıslara karşı ilgili kanun gereğince (TTK1061 ve devamı gereğince, 1116. ve takip eden maddelerdeki şartlarla) emredici olarak sorumludur. Bununla birlikte sapma gemi adamlarının teknik kusuru sonucu olmuşsa (rotanın yanlış hesabı veya mevkiin yanlış tayini gibi) taşıyan yük zararlarından sorumlu olmaz (TTK1062 fk 2). Sapmadan sonra yolculuğun bütün rizikosu taşıyana aittir. Ancak sapma olmasaydı dahi zararın gerçekleşeceğini isbat etmek suretiyle sorumluluktan kurtulabilir.
Haksız sapmanın doğurmuş olduğu tazminatın miktarı hakkında TTK 1114 geçerlidir. Haksız sapmadan doğan gecikme zararlarından taşıyan genel hükümlere göre sorumludur.

Sefer Sırasındaki Masraflar

Taraflar arasında herhangi bir karar alınmamışsa yolculuk sırasında olağan ve fevkalade masraflar sadece taşıyana aittir.
Taşıyan navlun sözleşmesi gereğince, masraf doğuracak unsurları önceden belirleyerek ya da düşünerek bu gibi masrafları hesapladığı navluna ekleyebilir.

             Sefer sırasındaki maliyetler

Kanunda bu gibi durumlara örnek olarak kılavuzluk ücreti, liman, fener, römorkaj, karantina, buz kırdırma resim ve ücretlerini saymıştır.
Twitter hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz.
12