Yükleme Organizasyonu

Yükleme Organizasyonu Nasıl Yapılır?

Deniz yolu ile taşınacak yükün öncelikle yükleme işleminin nerede, ne zaman yapılacağı ve nasıl yükleneceği organize edilir ve planlanır.

Yükleme Yeri

Yükleme yeri, geminin yükü almak üzere, yükleme limanı dâhilinde yanaşacağı ya da demirleyeceği yerdir. Çarter
sözleşmelerinde yükleme limanı hemen belirtildiği hâlde, yükleme yerinin de belirtildiğine pek rastlanmaz.

Yükleme yeri liman

Bu takdirde yükleme yeri taşıtan tarafından belirlenir, taşıtan birden çok ise birlikte belirlerler.Taşıtan (veya taşıtanlar) tarafından yükleme yerinin tayinin zamanında yapılması,yani yükleme süresinin başlamasının, geciktirilmemesi gerekir.
Yükleme yerinin tayin edilmemesi veya tayinde gecikme olması kaptana gecikmeden doğan yükleme yerine yanaşmak veya demirlemek hakkı verir ve yükümlülüğünü yükler.Tespit edilen yükleme yerinin uygun bir yer olması gerekir. Gösterilen yer, suyun derinliği veya geminin diğer özellikleri bakımından yanaşıp kalkmaya ya da demirlemeye elverişli değilse mahalli kurallara veya yetkili makamların emirlerine aykırı düşüyorsa yükleme için gerekli tesislere, araç-gereçlere sahip değilse başka gemiler tarafından işgal ediliyorsa uygun bir yer değildir. Bu gibi durumlarda kaptan, gemiyi olağan yükleme yerine
yanaştırır veya demirler (TTK Md.1020).Kırkambar taşıma sözleşmelerinde ise bunların uygulanması mümkün değildir.
Çünkü çok sayıdaki taşıtanın yükleme yerini tayin etmeleri mümkün olmadığı gibi yükler de çoğu kez liman işletmesinin ambarına teslim edilir. Daha sonra liman işletmesinin ambarından ilgili gemiye yükleme işlemi yapılır. Düzenli posta seferi yapan gemiler liman idarelerince kendilerine ayrılmış olan yere veya olağan yükleme yerine yanaşır veya demirler.
12