Taşıma Sorumluluğu

Uluslararası deniz yolu ile taşıma sorumluluğu Uluslararası deniz yolu ile bir limandan diğerine eşya taşımayı taahhüt eden taşıyıcı Hamburg Kurallarına uygun hareket etmek durumundadır. Taşıyan bu sözleşme ile sadece taşımayı değil, aynı zamanda taşımak için …

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI

YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin …

Terminal ve Liman Hizmetleri

Yükün veya eşyanın deniz yolu ile taşınmasında en önemli kanallardan biri de terminaller ve limanlardır.Limanlar, gemilerin yolcu ve yük indirip – bindirme, yükleme, boşaltma, bağlama ve eklemelerine elverişli, yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal …

Yükleme ile İlgili Kontroller ve Bildirimler

Konteyner Kontrolü Konteynerlere yükler yüklenmeden önce konteynerler dikkatlice kontrolden geçirilmelidir. Öncelikle konteynerlerin tipi, kapasitesi ve numarası (prefix) kontrol edilir. Prefix denilen numara, sayıdan önce gelen dört harfli bir koddur, taşıma firmasını ve izin belgesinin özelliğini …

Yükleme Masrafları

Taşıtan ve taşıyan yükleme işlem ve masraflarını dış ticarette teslim şekillerine göre iştirak ederler ve bunları paylaşırlar. Buna göre sözleşme şartları veya liman kuralları yahut mahalli kurallarla aksi tayin edilmemişse yükü, masrafları kendisine ait olmak …

Yükleme Organizasyonu

Yükleme Organizasyonu Nasıl Yapılır? Deniz yolu ile taşınacak yükün öncelikle yükleme işleminin nerede, ne zaman yapılacağı ve nasıl yükleneceği organize edilir ve planlanır. Yükleme Yeri Yükleme yeri, geminin yükü almak üzere, yükleme limanı dâhilinde yanaşacağı …

Yükleme Zamanı

Yükleme zamanı nedir? Yüklemenin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi hem gönderici hem de taşıyıcı için avantajlı bir durumdur. Çünkü donatan ya da gemi işletmecisi, işletme masraflarının çok yüksek olması karşısında en kısa zamanda yüklemeyi …

Yurt Dışı Acente Aracılığıyla Sipariş Alma

Yurt Dışı Acente Aracılığıyla Sipariş Nasıl Alınır? Taşıma işleri organizatörleri (freight forwarder), hizmet vereceği müşterilerini kendi imkânları ile bulabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren, yurt dışı temsilciler (acente) aracılığıyla da tespit edebilmektedir.İthalat taşımacılığı yaptırmak isteyen …

RID Müfradat Programı

Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığı güvenlik danışmanı eğitim programı 1.GÜN 1.DERS : 09 00 – 09 50 RID’in  tarihi gelişimi  ve  ve bu kapsamda yürürlüğe giren ulusal mevzuatın tanıtımı 2.DERS : 10 00 – 10 …

Özet Beyan Verilmesi

Özet Beyan Nasıl Verilir? Özet beyan, daha önce de bahsedildiği gibi taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve taşıyıcı veya temsilcisi tarafından yapılan beyandır.Özet beyan, eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen …