Eşyanın Gümrüğe Sunulması

Eşyanın Gümrüğe Sunulması

Eşya Gümrüğe Nasıl Sunulur?

Eşyanın Gümrüğe Sunulması

Gümrük gözetiminde bulunan eşyalar, yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafından denetlenir. Eşyalar veya mallar, bunları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren kişi ya da eşyanın gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi tarafından gecikmeksizin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gümrük idaresine ya da gümrükçe uygun yer olarak belirlenen bir yere götürülmesi gerekmektedir.
Eşyanın gümrüğe sunulması
Kısaca ithalatı yapılan eşyanın gümrük idarelerine gelişi sırasında, eşyayı Gümrük Bölgesi’ne getiren kişi ya da taşıyıcı tarafından gümrüğe sunulması gerekmektedir.
Serbest bölgeye getirilen eşyanın veya malın gümrüğe sunulması zorunluluğu yoktur.
Ancak;
  • Serbest bölgeye giren çıkan ve burada kalan eşyanın fiziki muayenesinin yapılması gerekir.
  • Serbest bölgeden hiçbir gümrük rejimine tabi tutulmadan kara yoluyla veya demir yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine eşya getirildiği durumlarda, eşyanın gümrüğe sunulması gerekir.
İthalatı yasak olan eşya, hiçbir durumda Türkiye sınırlarından geçirilemez. Türk Gümrük Tarife Cetveli ile özel kanunlar ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar ve sözleşmeler ile ithalatı yasak olan eşyanın serbest dolaşımla girişine izin verilmemektedir. Türkiye’ye ithalatı yasak olan eşya listesi Gümrük Yönetmeliği’nin 25 numaralı ekinde yer almaktadır.
15