Müşteri Siparişi

Taşımacılıkta önemli süreçlerden biri de taşıma hizmetinin sunulacağı müşterilerin tespit edilmesidir. Bu amaçla lojistik firmaların müşteri istek ve ihtayaçlarını tespit ederek bunların, en iyi şekilde karşılanmasına yönelik hizmeti güvenilir bir biçimde sunabilmesi için pazar verilerine ihtiyaç vardır.Lojistik firmaları faaliyette bulunduğu ulusal ve uluslararası pazar şartları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır. Bu pazarlarla ilgili öğrenilen rakamsal, somut bilgiler bu işletmeler için hayati öneme sahiptir. Bunun için de aşağıdaki faktörleri dikkatle analiz etmelidir.
Bunlar:
  •  Ekonomik çevre ve yapısı
  •  Pazardaki rekabet yapısı
  •  Hukuki düzenlemeler
  • Teknolojik düzey
  • Dağıtım organizasyonları
  •  Coğrafi durum ve alt yapı sistemi
  •  Sosyal ve kültürel çevre

 Müşteri Araştırması

Taşıma işleri organizatörleri (freight forwarder) ya da taşıyıcıların, pazarlama bölümleri müşteri bulma konusunda çeşitli yöntemleri kullanabilirler. Gerek resmî makamlardan gerekse sivil toplum kuruluşlarından müşteri araştırması yapılabilmektedir.

Örneğin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının verilerinden, ticaret odaları, sanayi odaları, meslek örgütlerinden ve uluslararası ticaret örgütlerinden yararlanabilirler.

13