Gümrük İşlemleri, Eşyanın Çekilmesi ve Faturalama

Gümrük İşlemleri: Dış ticaretten ithalata konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilmesi için Gümrük Teşkilatının iznine bağlı ve mevzuata uygun olması gerekmektedir. Eşyanın veya malın ülke içine girişi, ticaret politika önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için gerekli işlemlerin tamamlanması ve ödenmesi gereken vergilerin yerine getirilmesi ile gerçekleşmektedir.Bunun yanında ithalatı belli kurum ya da kuruluşlarca gerçekleştirilecek eşya veya mal ancak bu yetkili kurum ve kuruluşlarca  yapılabilir.İthalata konu bir eşya veya mal Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirildiği andan itibaren gümrük gözetimine tabi olur.

 

Eşyanın gümrük gözetimine tabi olması

Gümrük gözetimi; gümrük mevzuatına ve gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan tüm işlemleri kapsamaktadır. Söz konusu eşyanın;
  • Serbest dolaşımda olup olmadığı saptanıncaya kadar,
  • Serbest dolaşımda olmadığı saptanırsa, serbest dolaşıma veya serbest bölgeye girinceye ya da Türkiye Gümrük Bölgesi’den yeniden ihraç edilinceye veyahut gümrükte imha edilinceye kadar gümrük gözetimine tabi kalır.

Sefer Sırasındaki Masraflar

Twitter hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz.

16