Gemi Boşaltma

Gemi Tahliye (Boşaltma) İşlemi

Gemi boşaltma işlemleri

Gemi Boşaltma

Boşaltma, yükün teslim alması için gönderilenin emrine hazır tutulmak maksadıyla boşaltma limanında gemiden anlaşmaya göre karaya veya layterlere çıkarılmasıdır

Boşaltma, yüklemenin karşılığıdır ve kanunda aynı hükümlerle düzenlenmiştir. İkisi arasındaki fark, sadece yükle ilgili olarak boşaltmaya iştirak eden şahıs artık kural olarak taşıtan veya yükleten değil, onun yerine “yükü teslim alacak olan kimse” (TK 1050 fk 1: gönderilen), yani yükü konişmento (TK 1102 fk 1) veya navlun sözleşmesine dayanarak kendi adına (kendi hesabına olmayabilir) teslim almaya hakkı ve sıfatı bulunan kimsedir.
15