Müşteri Ziyareti ile Alınan Siparişler

Taşıyıcı firmalar taşıma hizmeti sunacağı müşterileri bizzat ziyaret ederek bunlara ilişkin siparişleri yazılı olarak alabilirler. Müşteri ziyaretlerinde temel amaç potansiyel müşterilerle uygun çalışma ortamının yaratılmasıdır.

Müşteri ziyareti

Müşteriye yapılacak ziyaretler düzenli bir çizelgeyle takip edilmeli ve yapılacak ziyaretler mutlaka önceden randevu alınarak yapılmalıdır. Müşteri ziyaretinde taşıma hizmeti ile ilgili tüm bilgiler karşı tarafa aktarılmalıdır.
Bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir:
  • Firmanın faaliyet alanı ve hacmi
  • Taşınabilecek yüklerin cinsi, ağırlığı ve ambalaj türleri
  •  Mevcut taşıma imkânları ve rakip firmaların durumları
  •  Firmanın yükle ilgili özel talepleri
  •  Firmanın sunacağı diğer hizmet alanları vs.

Müşteri ziyaretinde taşımayla ilgili alınacak siparişte tüm konular açık olarak belirlenmelidir.

Büro Araçları ile Alınan Siparişler

Taşıma işleri organizatörleri, elde etmiş oldukları refaranslara dayanarak çeşitli büro araçları ile müşterilerle iletişime geçerek sipariş alabilir. Bu araçlarla alınan siparişler ayrıca yüzyüze görüşülerek de teyit edilmeli ve yazılı olarakşekillendirilmelidir.
Lojistik firmalar faks, e-posta, telefon gibi büro araçlarını müşteriden sipariş almada kullanabilir.

Faks yoluyla alınan siparişler

İthalat sürecinde lojistik hizmet verilecek müşteriler tespit edildikten sonra hizmetin kapsamı ve özelliği ile ilgili bilgiler faks aracılığıyla müşteriye iletilir. Daha sonra ise müşteri talepleri aynı yolla alınarak taşımaya ilişkin planlamalar yapılır.
Müşteri siparişinin faks yoluyla alınması

 E- posta yoluyla alınan siparişler

İşletmeler gerek kendi tanıtımlarını gerekse piyasa, toplum ve diğer çevrelerle iletişimini üst seviyede tutmak için günümüzde teknolojiden de yararlanarak firma web siteleri yapmaktadır. Lojistik işletmeleri de kendi web sitelerini hazırlayarak kendilerini tanıtmakta, sunmuş olduğu hizmetlerin niteliğini ve kapsamını belirterek müşteriden sipariş almada bu yöntemi kullanmaktadır

Müşteri siparişlerinde e- posta kullanılması

Günümüzde bu türden yapılan faaliyetlere e- ticaret de denmektedir. Elektronik ticaret nihai tüketiciye ulaşmada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun müşteri talepleri ve siparişleri internet aracılığıyla istenilen en kısa zamanda elde edilebilmektedir. Aynı ve farklı ürün seçenekleri hakkında kolay bilgi toplama, karşılaştırma yapabilme gibi imkânları vermesi açısından internet tüketiciler için tercih edilen ortamlar olmaya başlamıştır.Özellikle son yıllarda gerçekleşen teknolojiden lojistik firmalarıda yararlanmaktadır. Lojistik firmaları, sunacağı hizmetlerin niteliğini ve kapsamını internet adresleri ya da eposta yoluyla müşterilere ulaştırarak müşterilerin taleplerini elde eder ve lojistik hizmetlerin planlamasını yapar.

 Telefon yoluyla alınan siparişler

Lojistik firmaları pazarlama çalışmaları sonucu tespit etmiş oldukları müşterileri telefonlar aracılığıyla arayarak sunmuş oldukları hizmetlerin özelliklerini, kapsamını ve fiyatlandırmalarını iletebilir. Eğer müşterilerle telefonda mutabakat sağlanırsa sunulacak hizmete ilişkin durumlar yazılı hâlede getirilmelidir.
Tumblr Hesabımız: https://imdgkod.tumblr.com/
16