Eşyanın Teslim Alınması ve Diğer İşlemler

Yapılan sözleşme gereği deniz yolu ile taşınacak eşya, ya müşterinin deposundan ya da işletmesinden veyahut limanda teslim alınarak gemiye yüklenir. Taşıyıcı, eşya ile ilgili irsaliyeyi kontrol ederek imzalar, eşya ile ilgili tüm belgeleri ve eşyayı teslim alır.

Eşya ile İlgili Belgelerin Teslim Alınması

Deniz yolu ile taşıma sözleşmesinde yükü taşıtan, yükün teslim edilmesi gereken süre içinde yükün taşınması için gerekli belgelerin hepsini eksiksiz kaptana, karada yükü kabul hâlinde ise yükü kabul edene vermeye mecburdur.

Eşya ile ilgili belgelerin alınması

İlgili belgeler hiç verilmezse kaptan, yükü tekrar boşaltabilir ve o zamana kadar tahakkuk etmiş olan alacaklarını talep edebilir.Belgelerdeki tüm yolsuzluklardan ve özellikle yanlış beyanları içermesinden meydana gelen zararlardan yükü taşıtan veya yükleten, yükü taşıyana ve diğer yükle ilgili kimselere karşı sorumludur.Taşıma işlerini yapacak olan firma, müşterinin teklif etmiş olduğu taşıma işini kabul etme sürecinde, kendisine gerekli olacak bütün belgeleri kontrol etmelidir.
Taşıma sürecinde müşteri talepleri öğrenilerek taşıma planı yapılmalıdır.
Taşıma işleminin planlanması
15