Yükleme Zamanı

Yükleme zamanı nedir?

Yüklemenin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi hem gönderici hem de taşıyıcı için avantajlı bir durumdur. Çünkü donatan ya da gemi işletmecisi, işletme masraflarının çok yüksek olması karşısında en kısa zamanda yüklemeyi tamamlayıp bir an önce yola çıkarak taşımayı tamamlayıp yeni bir taşıma işini yani yeni bir sefer yaparak daha fazla kazanç sağlamayı ister. Taşıtan veya yük sahibi ise yükleme limanındaki masraflardan (depo masrafları gibi) imkânlar ölçüsünde kaçınmak ve varma limanında malı üzerinde bir an önce tasarruf edebilmek veya yükleme ile ilgili belgeleri en kısa zamanda bankaya ibraz ederek parasını alabilmek için yüklemenin zamanında başlayıp ve en kısa sure içinde bitirilmesini ister.
 Yükleme zamanı
Bu durumda, geminin yükleme limanında ne zaman yükü almaya hazır olacağının sözleşmede belirtilmesi gerekir. Ancak böyle bir tarihin belirtilmesi, bazen her iki tarafın da işine gelmeyebilir. Her iki tarafın da gemi ve yükü hazır bulundurması için belli bir zaman dilimine ihtiyaç vardır.Gerçekten taşıtan, çoğu kez kendi satıcılarına veya (malı limana getirecek) nakliyecilere tabi olduğundan yüklemeyi ne zaman yapabileceğini günü gününe net olarak bilecek bir durumda olmayabilir. Ancak diğer taraftan denizaşırı malı alan alıcısına (gönderilene) belirli bir tarihe kadar yüklemeyi yapacağını taahhüt etmiş olmasından dolayı da yüklemenin en geç ne zaman yapılacağını bildirmek zorundadır. Donatan ya da gemi işletmecisi, çoğu kez seferdeki gemisinin hangi tarihte yükleme limanında hazır bulunacağını kesin olarak bilemeyeceğinden yükleme tarihini biraz ileri bir tarihe atmaktadır. Gemi belirlenen yükleme zamanından önce limana gelmişse yüklemeye hemen başlanmasını isteyebilir. Bu gibi durumlarda her iki tarafın da ihtiyaç ve menfaatlerine cevap vermek üzere, uygulamada çarter sözleşmelerde iki tarih aralığı yükleme zamanı olarak kabul edilir.
Örneğin; sözleşmede yükleme en erken 12 mayıs ve en geç 18 mayısta başlayacaktır, ibarelerine yer verilir.Gemi yükleme limanına belirlenen bu sürelerden sonra (gecikme ile) gelerek taşıtana hazırlık ihbarı yapınca taşıtan eğer isterse fesih (cayma) hakkını gecikmeden kullanmak zorundadır. Aksi takdirde bu hakkını kaybeder.Taşıtan sözleşmenin feshedilerek hükümsüz kalmış olmasından doğan zarar ve ziyanını isteyebilir. Fakat taşıyan, temerrüde (gecikmeye) düşmesinde kusuru olmadığını ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir.
17